Scroll to top
Büroo- ja administratiivhooned Tööstus- ja laohooned

AQUAPHOR TOOTMISKOMPLEKSI JUURDEEHITUS- JA REKONSTRUEERIMISTÖÖD

L. Tolstoi 2a ja 4 | Sillamäe

Uus ehitis

Netopind 22 732,2  m2

Tellija | EF Rand & Tuulberg AS

Arhitekt | Kati Haki

Fotod | EF Rand & Tuulberg AS